הזמנה

בעזרת הטופס הבא ניתן להזמין חדרים באינטרנט ולקבל הזמנה מובטחת. עבור תשלום, אתה יכול להשתמש בכרטיס אשראי, כסף אלקטרוני, תשלום במזומן או לשלם הזמנה במקום